ico

Mzdy, vedení mezd a mzdová agenda

You are here: Home » VANEK PARTNERS s.r.o. » Služby » Mzdy, vedení mezd a mzdová agenda

Mzdová agenda přestavuje jednu z administrativně nejnáročnějších činností každé společnosti. Množství požadovaných údajů pro několik různých institucí v měsíčních intervalech představuje již při jednom zaměstnanci enormní zátěž. Vzhledem k tomu, že se nejedná o “core” činnosti společností, bývají často outsourcovány jako první v řadě.

Jsme schopni od Vás převzít kompletní mzdovou agendu a zajišťovat její chod. V případě externího zpracování mezd je již na počátku spolupráce nejdůležitější správné a včasné nastavení způsobu předávání informací o docházce a odměnách zaměstnanců. Pokud je vše nastaveno správně, jediným Vaším úkolem zůstane pouze stanovení výše mezd pro zaměstnance.

Naše služby v oblasti mezd zahrnují zejména následující činnosti:

  • Příprava podkladů pro zaúčtování mezd a jejich zaúčtování
  • Příprava příkazů k úhradě mezd zaměstnancům i na odvody institucím
  • Vyhotovení a tisk výplatních pásek
  • Vyhotovení povinných přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
  • Zpracování a podání ročních výkazů
  • Provedení ročního zúčtování mezd
 • Výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele u Kooperativy.

Budete-li mít zájem o využití našich služeb v rámci mzdové agendy, neváhejte si s námi sjednat úvodní schůzku.