ico

Daňové poradenství

You are here: Home » Daňově poradenská kancelář VANEK PARTNERS s.r.o. » Služby » Daňové poradenství

Daňové služby tvoří podstatnou část naší činnosti. Při obstarávání každé daňové záležitosti vždy zkoumáme, zda je daňová povinnost stanovena ve správné výši a zda jsou efektivně využity veškeré zákonné možnosti ve prospěch klienta při jejím stanovení.

Vyjma výše uvedených činností poskytujeme i služby s vysokou přidanou hodnotou – daňové poradenství a zastupování v řízeních před správci daně. Jsme schopni posoudit správné nastavení zaměstnaneckých benefitů, optimalizovat daňovou uznatelnost nákladů, posoudit daňové dopady zamýšlených transakcí, zjistit neefektivity v případě uplatňování nároku na odpočet DPH a navrhnout zapojení tuzemských společností do mezinárodních struktur.

Naše nabídka daňových služeb se skládá zejména z těchto činností:

  • Sestavení, zpracování, kontrola a podání daňových přiznání právnických i fyzických osob k dani z příjmů a souvisejících přehledů pro OSVČ
  • Sestavení, zpracování, kontrola a podání přiznání k DPH a hlášení Intrastat
  • Řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek
  • Zastupování klientů v daňových řízeních před správci daně
  • Detailní analýzy daňových rizik v rámci due diligence
  • Návrh daňové optimalizace společností
  • Daňově optimální řešení zaměstnaneckých benefitů
  • Návrh a realizace přeměn společností (fúze, rozdělení, převzetí jmění)
  • Návrh daňově optimální struktury se zapojením zahraničních společností (Kypr, Velká Británie atd.).

Budete-li mít zájem o využití našich daňových služeb, neváhejte si s námi sjednat úvodní schůzku.