ico

Úvodní schůzka

You are here: Home » Úvodní schůzka

Pro úvodní setkání při poptávce účetních služeb je výhodné mít základní přehled o transakcích, které se uvnitř společnosti odehrávají, popřípadě mít představu o transakcích, které budou probíhat a o jejich počtu. Pokud půjde o transakce s mezinárodním prvkem, je lepší je nerealizovat dokud nejsou správně nastaveny. Tyto informace ve spojení s popisem business aktivit a Vašimi požadavky na účetní výstupy (realtime, scany ap.) nám umožní navrhnout Vám vhodnou formu spolupráce včetně volby účetního systému. Vždy se snažíme navrhnout takové řešení, které pro Vás bude znamenat co nejmenší zátěž.

Při poptávání daňových služeb je efektivní zamýšlené transakce, resp. jiné záměry nejprve popsat do e-mailu, a to alespoň v hrubých obrysech.

Při požadavcích na založení svěřenských fondů je důležité rozhodnout se, co je hlavním důvodem k založení fondu (anonymita, zajištění potomků ap.). Od toho se odvíjí další postupy. Zároveň byste měli vědět, kdo bude svěřenským správcem a obmyšlenou osobou.

Na úvodní schůzce Vám zároveň představíme systém a výši našich odměn a provedeme odhad ceny na základě rozboru poskytnutých informací a požadovaného rozsahu poskytovaných služeb.

Věříme, že budete s našimi službami spokojeni.

V případě Vašeho zájmu o úvodní schůzku nás prosím neváhejte kontaktovat.